Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Objavljen Natječaj za Mjeru I.20. “Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena”

PREDMET NATJEČAJA: predmet potpore su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: vlasnici ribarskog plovila.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: ulaganja u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila,ulaganja u ribolovne alate i ribolovnu opremu (ako se njima ne dovodi u pitanje selektivnost tog ribolovnog alata),troškovi nabave mehanizma za stabilnost broda kao što su ljuljna kobilica i gomoljasti pramac, troškovi nabave energetski učinkovitog propelera, katalizatora, (…).

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet objavljenog Pravilnika i Natječaja.

Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu, a najviši iznos koji se može ostvariti po plovilu u okviru ovoga Natječaja je 200.000,00 kuna.

Osnovni intenzitet potpore je 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova. Ako je operacija vezana za mali priobalni ribolov, moguće je povećanje od 30 postotnih bodova, što znači da je u tom slučaju moguće ostvariti 80 posto intenziteta potpore. Ako operaciju provodi ribarska zadruga intenzitet potpore iznosi 60 posto, a ukoliko se radi o organizaciji proizvođača, udruženju organizacije proizvođača ili međusektorskoj organizaciji, intenzitet potpore je  75 posto.

Sve ostale informacije, Pravilnik, Natječaj i svu popratnu dokumentaciju za Mjeru I.20.  je moguće pronaći na stranici: www.euribarstvo.hr.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu u okviru ovog Natječaja traje do 1. veljače 2019. godine.