Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Objavljen Natječaj za Mjeru I.8. “Zaštita zdravlja i sigurnosti”

PREDMET NATJEČAJA: predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: korisnik potpore je vlasnik ribarskog broda ili ovlaštenik povlastice za  ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je povlastica izdana.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: nabava čamaca za spašavanje, signalnih baklji i raketa, nabava i postavljanje pribora za prvu pomoć,  nabava lijekova i uređaja za hitno liječenje na plovilu, sanitarnih prostorija, kuhinjskih prostorija i opreme za prostorije za skladištenje hrane, opreme za zvučnu i toplinsku izolaciju i opreme za poboljšanje ventilacije, radne  i sigurnosne odjeće, (…).

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja.

Osnovni intenzitet potpore je 50 posto. Ako je operacija vezana za mali priobalni ribolov, moguće je povećanje od 30 postotnih bodova, što znači da je u tom slučaju moguće ostvariti 80 posto intenziteta potpore. Ako operaciju provodi ribarska zadruga intenzitet potpore iznosi 60 posto, a ukoliko se radi o organizaciji proizvođača, udruženju organizacije proizvođača ili međusektorskoj organizaciji, intenzitet potpore je  75 posto.

Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu, a najviši iznos koji se može ostvariti po plovilu u okviru ovoga Natječaja je 400.000,00 kuna.

Sve ostale informacije,  objavljeni Pravilnik, Natječaj i svu popratnu dokumentaciju za Mjeru I.8.  je moguće pronaći na stranici: www.euribarstvo.hr .

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu u okviru ovog Natječaja traje do 1. veljače 2019. godine.