Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Hrvatskim ribarima EU odobrila rad s mrežama potegačama i malim plivaricama

 

U službenom glasilu Europske unije objavljene su Provedbene uredbe kojima se odobravaju izuzeća od odredbi Mediteranske uredbe za ribolov malim plivaricama (ciplarica, palamidara, oližnica, igličara) i mrežama potegačama (girarica, migavica, šabakun, oližnica).

Ribolov će se odvijati sukladno strogim pravilima kojima je bilo potrebno udovoljiti za odobravanje derogacija, isključivo na tradicionalnim lovištima i za ribolov ciljanih vrsta. Obavještavamo sve ovlaštenike povlastica kojima je izdano Odobrenje za ribolov mrežama potegačama za lov gira (migavica ili girarica), i/ili Odobrenje za ribolov potegačom velikog oka (šabakun) da je sukladno članku 4. stavku 6. odnosno članku 6. stavku 5. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama (NN br. 30/18., 49/18. i 78/18) da se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede Uprava ribarstva, nalazi karta s označenim ribolovnim poštama na kojima je dozvoljen rad s ovim ribolovnim alatima. Karta se nalazi na stranici http://www.ribarstvo.hr/.