Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Održane Informativne radionice u Novalji, Senju i na Rabu

Dana 29. i 30. listopada 2018. godine LAGUR Tramuntana je održao Informativne radionice s ciljem predstavljanje rada LAGUR-a Tramuntana, Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, osnovnog sadržaja Mjere 1.A.1. i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. Radionice su održane 29. listopada 2018. u Novalji i Senju, te 30. listopada 2018. na Rabu. Radionicama je ukupno prisustvovalo dvadeset i šest (26) predstavnika, većinom iz gospodarskog sektora ribarstva.

Putem radionica dionici s područja LAGUR-a Tramuntana su upoznati s Lokalnom razvojnom strategijom u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana (LRSR) i dosadašnjim radom LAGUR-a. Petra Aničić, v.d. voditelja je predstavila rad LAGUR-a, mjere koje se nalaze u LRSR, moguće aktivnosti, prihvatljive prijavitelje, intenzitete potpore, maksimalne iznose sufinanciranja po projektu te planirani raspored objave natječaja za svaku pojedinu mjeru. Općenito je predstavila Mjeru 1.A.1. i njezin osnovni sadržaj. Petra Bogić, Stručni suradnik za projekte i pravne poslove predstavila je Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i mjere koje se nalaze unutar tog Programa a koje su namijenjene gospodarskom sektoru ribarstva.

 

[ngg src=”galleries” ids=”8″ display=”basic_thumbnail”]