Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Potpore male vrijednosti

Trenutno su u tijeku prijave na državnu potporu male vrijednosti na koju se mogu prijaviti profesionalni ribari, prerađivači i uzgajivači ribe i školjkaša u okviru mjere “Potpore male vrijednosti” te prijave na mjeru “Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti” – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci, a na koju se mogu prijaviti mala i srednja poduzeća odnosno vlasnici/ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov.

Pravilnike o uvjetima i kriterijjima prihvatljivosti za navedene Mjere, kao i svu ostalu potrebnu dokumentaciju je moguće pronaći na sljedećim poveznicama:

https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=3995

https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=3996

Zahtjev za potporu je potrebno podnijeti do 01. ožujka 2019. godine za mjeru “Potpore male vrijednosti” odnosno do 01. travnja 2019. godine za mjeru “Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti” – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci.

Sukladno uputi Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva mole se svi korisnici da Zahtjeve za potporu/isplatu kao i svu ostalu dokumentaciju u okviru provedbe mjera iz OPPR te državnih potpora u ribarstvu, šalju na sljedeću adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.