Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture”

 

Ministarstvo poljoprivrede 25.02.2019. godine objavljuje Natječaj u okviru Mjere IV.4 „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“. Natječaj je objavljen temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ objavljenog 07.12.2018.

PREDMET POTPORE  su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture.

PRIHVATLJIVI KORISNICI su osobe koje udovoljavaju kriterijima navedenima u objavljenom Pravilniku (mikro, mala ili srednja poduzeća korisnici odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva).

PRIHVATLJIVA ULAGANJA  su ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda, ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda, ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora, ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju, ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila, ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda, ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda.

IZNOS I UDIO POTPORE

Sredstva javne potpore za sufinanciranje temeljem Natječaja iznose ukupno 12.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

–     9.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

–     3.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 7.500.000,00 kuna.

Osnovni intenzitet potpore je 50% ukupno prihvatljivih troškova operacije, s mogućim povećanjem od 85% ako se operacija provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo; 60% ako operaciju provodi ribarska zadruga, a 75 % ako operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacije proizvođača ili međusektorska organizacija.

Sve ostale informacije, Pravilnik, Natječaj i svu popratnu dokumentaciju za Mjeru IV.4  je moguće pronaći na sljedećem linku.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje do 1. srpnja 2019. godine.