Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Obrazac za projektne ideje

LAGUR Tramuntana poziva sve potencijalne korisnike sa područja LAGUR-a, da ispune “Obrazac za projektne ideje“ te na taj način daju svoj doprinos procjeni potreba za izmjenom Lokalne razvojne strategije u ribarstvu  LAGUR-a Tramuntana (LRSR). Podaci navedeni u Obrascu su informativne prirode i poslužiti će kao temelj prilikom izmjene LRSR. Ispunjeni obrazac je potrebno poslati na e-mail lagur.tramuntana@gmail.com. 

Obrazac se nalazi na Internet stranici LAGUR-a Tramuntana, pod rubrikom „Dokumenti“.

Link na Obrazac

Zahvaljujemo se na Vašem doprinosu!

LAGUR Tramuntana