Javni poziv za sufinanciranje projekata razvoja otoka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu.

Na stranicama Primorsko-goranske županije, 7. lipnja 2019. godine objavljen je Javni poziv za sufinanciranje projekata razvoja otoka iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

Cilj poziva: opći cilj je sufinanciranje projekata razvoja otoka iz Proračuna Primorsko-goranske županije te jačanje kapaciteta za održiv  gospodarski  i  društveni razvoj otoka te povećanje kvalitete života na otocima. 

Specifični ciljevi: odnose se na povećanje kvalitete i dostupnosti komunalnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, sportskih, poduzetničkih, turističkih te ostalih javnih usluga uz sustavnu podršku zaštiti okoliša, primjeni energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Korisnici programa: jedinice lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije koje se nalaze na otoku. Prihvatljivi prijavitelj može podnijeti 1 (jednu) ili više prijava.

Uvjet prijave: sufinancirati se mogu projekti za koje su ispunjeni svi zakonski uvjeti za početak gradnje.

Na ovaj Javni poziv ne mogu se prijaviti projekti koji su sufinancirani iz proračunskih razdjela drugih upravnih tijela Primorsko-goranske županije u tekućoj godini.

Lokacija projekta mora biti na području jedinice lokalne samouprave na otoku.

Prihvatljivi troškovi: za izvođenje radova, nabavu opreme i uslugu nadzora za potrebe građenja sukladno stavkama financijskog plana i troškovnika projekta nastali nakon 01. siječnja 2019. godine.

Kriteriji  za ocjenjivanje/odabir su:

  1. kvaliteta projekta (sadržaj, cilj i očekivani rezultati);
  2. sufinanciranje iz EU sredstava, nacionalnih izvora sredstava i vlastito financijsko učešće;
  3. usklađenost projekta s važećom Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije;
  4. opravdanost projekta za koji je traženo sufinanciranje;
  5. udaljenost otoka na kojemu se projekt provodi od kopna sukladno Zakonu o otocima („Narodne novine“, broj 116/18);
  6. specifični položaj otoka na kojemu se projekt provodi sukladno Zakonu o otocima („Narodne novine“, broj 116/18).

 

Javni poziv je otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu, a najkasnije do 15. studenog 2019. godine.

Prijave se mogu dostaviti na dva načina:

  1. poštom preporučeno na adresu:

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima”Prijava na Javni poziv za sufinanciranje projekata razvoja otoka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu”

Slogin kula 2, 51 000  Rijeka

  1. osobnom dostavom u Pisarnicu Primorsko-goranske županije na adresi:

Slogin kula 2, 51 000   Rijeka

Prijava projekta provodi se ispunjavanjem sadržaja i dostavom obrasca za prijavu i pripadajućih izjava koji se preuzimaju na službenoj internetskoj stranici Primorsko-goranske županije https://www.pgz.hr/Natjecaji.

 

 

 

Comments are closed.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznajte više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close