Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

OBAVIJEST

Poštovani,

obavještavamo Vas da je LAGUR Tramuntana obveznik provođenja javne nabave, te provodi postupak jednostavne nabave.

Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), od 01. srpnja 2019. godine LAGUR-u Tramuntana više neće biti dopušteno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-maila.   

Napominjemo kako je LAGUR Tramuntana sukladno članku 6. stavku 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obvezan zaprimati i plaćati isključivo eRačune koji su sukladni EU normi.

Molimo Vas da poduzmete sve potrebne aktivnosti kako bi se od 01. srpnja 2019. godine izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanjem računa.

S poštovanjem,

LAGUR Tramuntana.