Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Objavljen Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije objavilo je Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima u 2019. godini. 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: udruge koje imaju sjedište na otocima, i koje su upisane u Registar udruga RH i Registar neprofitnih organizacija RH i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija te djeluju na području hrvatskih otoka najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Natječaja.

OPĆI CILJ NATJEČAJA: utjecati na poboljšanje kvalitete života na otocima.

SPECIFIČNI CILJEVI: osigurati dodatne preduvjete potrebne za održivi razvoj otoka
– razvijati nove ideje i modele razvoja koji potiču:

 • brigu o stanovništvu
 • rad civilnog društva na otocima
 • tradicijske običaje
 • kulturu i kulturnu baštinu otočnog prostora
 • podizanje razine obrazovanja i kreativnog stvaralaštva predškolske djece,
  osnovnoškolaca, srednjoškolaca i svih žitelja otoka
 • razvoj gospodarskih aktivnosti koje su specifične za otočno područje
 • ekološku svijest stanovnika otoka kroz zaštitu mora i okoliša
 • dostupnost i poboljšanje sportskih aktivnosti i sadržaja koji su prilagođeni potrebama
  stanovništva otoka.

Ukupna vrijednost ovog Natječaja iznosi: 600.000,00 HRK

 • najmanji iznos koji se može tražiti: 10.000,00 HRK
 • najveći iznos koji se može zatražiti: 30.000,00 HRK

Sveukupno se Natječajem može financirati 33 (tridesettri), a najmanje 13 (trinaest) projekata. 

Prijava na Natječaj podnosi se elektroničkim putem kroz sustav https://www.financijskepodrske.hr/ na Obrascima za prijavu projekata. Natječaj je otvoren do 06. rujna 2019. godine.

Sve dodatne informacije moguće je pronaći OVDJE.