Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

E- savjetovanje: Prijedlog pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca

Obavještavaju se svi zainteresirani da je na stranici e-Savjetovanja u tijeku savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca.

 Prijedlogom pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca postiže se potpuna usklađenost sa Zakonom o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 62/17, 130/2017 i 14/2019) i relevantnim Uredbama EU (1224/2009, 404/2011 i 1962/2015 te 1005/2008 i 404/2011). Definiraju se uvjeti i postupak registracije prvih kupaca, način dostave prodajnih listova, izuzeće od obveze dostave u slučaju prodaje s ribarskog plovila kao i obveze ribara u tom slučaju. Obzirom da EU propisi omogućavaju određene izuzetke u pogledu registracije prvih kupaca i dostavljanja prodajnih listova, pravilnikom se precizira pod kojim uvjetima prvi kupci mogu biti, izuzev korisnika odobrenih objekata, i ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov za prodaju vlastitog ulova, registrirani objekti – ribarnice te ugostitelji ako prodaju proizvode ribarstva krajnjim potrošačima u svojim objektima. Pravilnik se nadopunjuje na uspostavljeni elektronički sustav koji omogućava evidentiranje i sljedivost proizvoda ribarstva od ulova, iskrcaja, vaganja do prve prodaje. Pravilnik će doprinijeti poboljšanju sljedivosti proizvoda ribarstva, praćenju kretanja proizvoda i cijena na tržištu te učinkovitijoj kontroli i nadzoru.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na sve korisnike Portala gospodarskog ribarstva i proizvode ribarstva  ulovljene i iskrcane u gospodarskom ribolovu na moru koji se stavljaju na tržište na teritoriju Republike Hrvatske.

 Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na proizvode ribarstva koji se koriste u svrhu daljnjeg uzgoja te na proizvode ribarstva porijeklom iz uzgoja.

Savjetovanje je otvoreno do 12.9.2019. godine.