Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

E- savjetovanje: Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Obavještavamo sve zainteresirane da je otvoreno novo javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Zakona i pomorskom dobru i morskim lukama. Izrada predmetnog Zakona potrebna je radi uspostave jedinstvenog pravnog poretka Republike Hrvatske, budući da je 18. srpnja 2019. godine stupio na snagu Zakon o sustavu državne uprave. Potrebno je uspostaviti koherentan normativni okvir, kojim se na logički dosljedan i cjelovit način uređuje sustav državne uprave. Potrebno je ukloniti postojeće nelogičnosti ustrojstva kako bi upravni sustav korisnicima dao preglednu i jasnu sliku mreža institucija kojima se mogu obratiti u ostvarivanju svojih pojedinih prava.

Svrha savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost s prijedlogom Zakona o izmjeni Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, prikupiti mišljenja, prijedloge i primjedbe na izrađeni tekst Zakona s ciljem izrade što kvalitetnijeg konačnog prijedloga Zakona.

Savjetovanje je otvoreno do 24.8.2019.