Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Objavljen natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

PREDMET: aktivnosti stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: subjekt u ribarstvu ili zajednički korisnik.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI moraju doprinositi postizanju sljedećih ciljeva:

  • nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište;
  • promicanje kvalitete i dodane vrijednosti registracijom proizvoda i prilagodbom gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem;
  • doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu;
  • doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture;
  • sastavljanje standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom Europske unije;
  • vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi.

IZNOS I UDIO POTPORE: Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju natječaja iznose ukupno 6.500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

Najviši iznos potpore po korisniku na temelju natječaja iznosi 5.000.000,00 kuna.

Osnovni intenzitet potpore je 50% ukupno prihvatljivih troškova operacije, s mogućim povećanjem od 80% ako je operacija vezana uz mali priobalni ribolov; 85% ako se operacija provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo; 60% ako operaciju provodi ribarska zadruga; a 75 % ako operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacije proizvođača ili međusektorska organizacija.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 15. rujna 2019.

Sve ostale informacije vezane za ovaj natječaj, kao i svu dokumentaciju, možete pronaći OVDJE.