Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Pravilnik o sljedivosti plavoperajne tune i igluna – primjena od 01.01.2020.

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u „Narodnim novinama“ 82/2019 objavljen Pravilnik o sljedivosti plavoperajne tune i igluna. Pravilnikom se propisuje način provedbe sustava sljedivosti za plavoperajnu tunu i  igluna, označavanje tune i igluna radi osiguranja sljedivosti, uvjeti za dokaz sljedivosti, način dostave i zaprimanja podataka o sljedivosti te način registracije korisnika u lancu prodaje. Pravilnik se primjenjuje na tunu uzgojenu u Republici Hrvatskoj koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske.

Korisnici sustava sljedivosti su:

  • ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov kojima je dodijeljena ulovna kvota za ulov tune i/ili igluna sukladno posebnim propisima o ulovu tune i/ili igluna
  • ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov koji tunu i/ili igluna ulove kao prilov
  • nositelji dozvole za akvakulturu kojima je u dozvoli upisana vrsta tuna (u daljnjem tekstu: nositelji dozvole za akvakulturu)
  • prijevoznici koji prevoze tunu ili igluna od mjesta iskrcaja do prvog kupca ili odobrenog objekta
  • prvi kupci tune i/ili igluna
  • odobreni objekti
  • svi ostali kupci tune i/ili igluna.

Svi korisnici sustava sljedivosti dužni su se registrirati na PGR (portal gospodarskog ribolova), kako bi mogli unositi, zaprimati i dostavljati podatke vezane za sljedivost tune i igluna.

Pravilnik možete pronaći OVDJE.