Uključite se u izradu novog Operativnog programa za sektor pomorstva i ribarstva

 

 

Link na Anketni upitnik

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, započinje sa pripremama za izradu Operativnog programa čija će se provedba sufinancirati sredstvima novog fonda Europske unije za razdoblje 2021-2027. godina, a kojim je predviđeno doprinijeti ostvarivanju prvenstveno ciljeva Zajedničke ribarstvene politike te u određenom dijelu i ciljeva pomorske politike. Kako bi se identificirale potrebe te postavili prioriteti i ciljevi kojima će doprinositi novi Operativni program, provodi se ispitivanje interesa i potreba kroz anketiranje sektora i ostalih zainteresiranih o područjima interesa i aktivnostima za moguće sufinanciranje. Anketni upitnik sadržava prijedloge mogućih aktivnosti/mjera prema trenutnim okvirima i mogućnostima definiranima u prijedlogu uredbe kojom se definiraju osnovne odredbe vezane uz novo programsko razdoblje 2021.-2027., a koja će biti primjenjiva na sve države članice Europske unije, pa tako i na Republiku Hrvatsku. Kako je donošenje navedene uredbe u tijeku i ispitivanje potreba se temelji na prijedlozima, prilikom analize rezultata i definiranja mogućih aktivnosti za sufinanciranje će se isti po potrebi uskladiti sa konačnim zakonodavnim okvirom. Važno je napomenuti kako Republika Hrvatska u trenutnoj fazi donošenja navedenog zakonodavnog okvira i do samog usvajanja istog zastupa interese sektora ribolova i akvakulture te ulaže napore za uvažavanje potreba sektora.

Uzimajući u obzir da je za novo programsko razdoblje i novi Operativni program Republici Hrvatskoj dana fleksibilnost te nisu unaprijed definirane moguće mjere na razini Europske unije kao što je slučaj u trenutnom razdoblju, od iznimne je važnosti da se što veći broj predstavnika sektora odazove ispunjavanju ankete kako bi identificiralo stvarno stanje i potrebe te odabrali prioriteti i ciljevi najznačajniji za hrvatsko ribarstvo, kao i odgovarajuće aktivnosti za postizanje tih ciljeva, u okvirima koje će postaviti nova uredba.

Određeni uvjeti i kriteriji prihvatljivosti te ograničenja vezana za provedbu pojedinih mjera bit će propisani Uredbom o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje 2021.-2027.

Postupak donošenja Uredbe na razini zakonodavnih institucija Europske unije je u tijeku i prijedlog mjera u ovom upitniku je pripremljen prema trenutnom prijedlogu. Prema tome, predložene mjere nisu konačne i po potrebi će se usklađivati sa konačnim tekstom propisa po njegovom donošenju.

U nastavku je pregled osnovnih odredbi vezanih za uvjete prihvatljivosti i ograničenja, a koje su trenutno navedene u prijedlogu europske uredbe.

Općenito, potpora se NE MOŽE dodijeliti za:

 • operacije/troškove kojima se povećava ribolovni kapacitet ribarskih plovila ili kupnja opreme kojom se povećava sposobnost ribarskih plovila za pronalaženje ribe
 • izgradnju ili kupnju ili uvoz ribarskih plovila (osim potpore za prvu kupnju za mlade ribare, pod uvjetom da se radi o postojećem ribarskom plovilu, duljine do 24 metra)
 • prijenos ribarskih plovila u treće zemlje ili prijenos zastave plovila na treću zemlju, među ostalim osnivanjem zajedničkih pothvata s partnerima iz tih zemalja
 • istraživački ribolov, osim ako ga obavljaju znanstvene institucije u cilju istraživanja mogućnosti upravljanja ribljim stokovima radi osiguravanja održivog ribolova ili istraživački ribolov invazivnih vrsta
 • prijenos vlasništva nad poduzećem
 • izravno poribljavanje, osim ako je pravnim aktom EU ili u slučaju eksperimentalnog poribljavanja izričito predviđeno kao mjera ponovnog uvođenja ili druge mjere očuvanja
 • izgradnju novih luka ili novih burza ribe
 • mehanizme intervencija na tržištu u cilju privremenog ili trajnog povlačenja proizvoda ribarstva ili akvakulture s tržišta, kako bi se ponuda smanjila i time spriječio pad cijena ili pak uzrokovalo povećanje cijena
 • ulaganja u ribarska plovila koja su nužna za poštovanje zahtjeva na temelju prava EU koji su na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 • ulaganja u ribarska plovila koja nisu ostvarila dostatnu ribolovnu aktivnosti od najmanje su 60 ribolovnih dana tijekom dvije kalendarske godine koje su prethodile godini podnošenja zahtjeva za potporu
 • zamjenu ili modernizaciju motora ribarskih plovila (osim za plovila do 24 metra koja pripadaju segmentu ribarske flote za koji je utvrđeno da je u ravnoteži)

NAČIN POPUNJAVANJA UPITNIKA

Upitnik se sastoji od tri osnovna dijela. Prvi dio obuhvaća vaše osobne podatke, dok su drugi i treći dio vezani za područja interesa i mjere koje bi trebalo obuhvatiti i financirati novim Operativnim programom. Treći dio je dodatno podijeljen na specifične dijelove koji se odnose na pojedina područja interesa.

Upitnik možete popuniti u elektronskom obliku ili ručno (pregledno i čitljivo). Upitnik se popunjava na način da se označavaju ona područja interesa i one mjere kojima bi po Vašem mišljenju trebalo dati najviše značaja, odnosno za čiji bi razvoj i provedbu trebalo odvojiti najviše financijskih sredstava. Traženi podaci se unose u bijela polja, a detaljne upute za popunjavanje su navedene u pojedinim dijelovima upitnika.

NAČIN I ROK DOSTAVE POPUNJENOG UPITNIKA

Upitnik možete ispuniti putem linka (na početku obavijesti) ili putem Word dokumenta. Ukoliko upitnik ispunjavate putem Word dokumenta, popunjeni upitnik možete dostaviti putem elektronske pošte na: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili u tiskanom obliku. Ako se dostavlja u tiskanom obliku, upitnik se može poslati putem pošte ili dostaviti osobno u Upravu ribarstva (u sjedište u Zagrebu ili u područnu jedinicu).

Osim izravno, upitnik možete Upravi ribarstva dostaviti i putem Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore ili FLAG-a Tramuntana (za korisnike s područja FLAG-a). 

Popunjeni upitnik je potrebno dostaviti do 1. studenoga 2019. godine.

 

Comments are closed.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznajte više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close