Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru

U Narodnim novinama br. 10/2020 objavljena je Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru. Ovom se Odlukom utvrđuje popis iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru.

Tijelo nadležno za upravljanje lučkim područjem gdje je određeno iskrcajno mjesto dužno je omogućiti nesmetan iskrcaj ulova s plovila. Tijelo nadležno za upravljanje područjem gdje je određeno iskrcajno mjesto određuje radno vrijeme i kontakt telefon za pojedino iskrcajno mjesto. Obavijesti o radnom vremenu i kontakt telefon iz ove točke moraju biti javno dostupni i postavljeni tako da su vidljivi ribarskom plovilu prilikom dolaska na iskrcajno mjesto. Tijelo nadležno za upravljanje pristupnim cestama dužno je omogućiti prilaz transportnim vozilima iskrcajnom mjestu s kopnene strane.

Na području LAGUR-a Tramuntana iskrcajna mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru su: Rab, Jablanac, Senj i Novalja.

Popis u cijelosti sa geografskim koordinatama možete pogledati na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_10_187.html