Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Program razvoja otoka u 2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2020. godini nastavlja s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva, a provodi se u skladu s Javnim pozivom za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr;

Cilj Programa 

  •  stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima uz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.  

 Korisnici Programa 

  •  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac.   

 Obuhvat Programa

  • odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju.

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Autor fotografije: Davor Žunić