Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Active citizens fund (ACF) Hrvatska 10. ožujka 2020. objavio je dva Poziva za financijsku podršku koji su namijenjeni velikim i “Ad-hoc” akcijskim projektima

ACF (Active citizens fund) Hrvatska 10.ožujka 2020. objavio je prva dva Poziva od ukupno šest planiranih, usmjerenih organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj u okviru Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj koji je financiran sredstvima Financijskog mehanizama Europskog gospodarskog prostora u razdoblju 2014. – 2021.

Pozivi su namijenjeni organizacijama civilnog društva koje djeluju  u jednom ili više prioritetnih područja programa, a to su:

  • Demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost
  • Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta
  • Socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina
  • Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja
  • Okoliš i klimatske promjene

Raspoloživi iznos podrški za velike projekte je 3,15 milijuna a rokovi za podnošenje projektnih prijedloga su dvostupanjski: Projektni sažetak potrebno je poslati do  11. svibnja 2020. godine a predviđeni rok za podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga je 17.kolovoza 2020. (ili mjesec dana nakon što podnositelji prijave dobiju pozivnice za nastavak pripreme i podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga).

U okviru Poziva za Ad-hoc akcijske projekte korisnicima je na raspolaganju iznos podrške od 215.000 eura a rok za podnošenje projektnih prijedloga je 24. kolovoza 2023. godine s tim da će se odabir projektnih prijava provoditi na mjesečnoj osnovi. Program će podržati inicijative koje najbolje reagiraju na nastalu situaciju ili otkrivene probleme koji se odnose na Prioritetna područja programa i koji zahtijevaju trenutno djelovanje i utječu na građane i / ili nevladin sektor. Predložene akcije trebaju pokazati razloge za brzo reagiranje i sposobnost otvaranja načina za rješenje identificiranog problema, prijetnje ili mogućnosti koji nastaju u novonastaloj situaciji.

Više o uvjetima i postupku prijave, te svu natječajnu dokumentaciju  možete pronaći na web stranici  ACF Hrvatska.

 

Izvor: http://acfcroatia.hr/acf-hrvatska/