Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Osigurani preduvjeti za povećanje državne potpore za sektor ribarstva i akvakulture na 120 tisuća eura po poduzetniku

U cilju ublažavanja društveno-ekonomskog utjecaja pandemije virusa COVID-19, nadležno Ministarstvo poljoprivrede u zadnjih desetak dana daje značajne napore i poduzima niz inicijativa i kontakata kako bi se pronašli načini i modeli pomoći sektoru ribarstva i akvakulture. Sektor ribarstva i akvakulture  proizvodi hranu, zapošljava veliki broj ljudi i pretežito je vezan uz  ruralna i otočna područja i zajednice, te zbog svega toga od izrazite je važnosti ne samo kao gospodarska grana već i zbog svoje tradicije i kulturoloških značajki. Republika Hrvatska bila je jedna od predvodnica zemalja država članica EU i inicijatorica oko izmjena zakonodavnih okvira EU vezanih uz pitanje dodjele državnih potpora i fondova EU, a koje bi išle u cilju pomoći ovom izrazito osjetljivom i pogođenom sektoru.

U skladu s tim, 19. ožujka 2020. Europska komisija objavila je da je odlučila revidirati pravila EU o državnim potporama, a koja državama članicama omogućuje dodjelu privremene pomoći gospodarskim subjektima pogođenim krizom. Nova pravila uključuju veliko povećanje maksimalnog iznosa de minimis potpore po poduzetniku, s trenutno 30.000 na 120.000 eura,  koja će se moći dodijeliti do 31. prosinca 2020.

Revidirana pravila o državnim potporama omogućit će državama članicama, pa tako i Republici Hrvatskoj, mogućnost dodjele državne potpore u obliku direktnih plaćanja ili poreznih olakšica gospodarskim subjektima u ribarstvu koji su suočeni ili će se suočiti sa navedenom krizom. Ostale odredbe ostaju nepromijenjene, odnosno modeli koji će se moći primijeniti moraju u potpunosti biti u skladu sa Zajedničkom ribarstvenom politikom EU.

Ovo je prvi korak na razini EU koji ide u smjeru izmjene njihovoga zakonodavnog okvira a kako bi se održalo ribarstvo i njegova tradicija, snažna ribarska industrija, spasila radna mjesta i spriječilo zatvaranje ribarskih tvrtki i obrta. Također, potpora treba pomoći ribarskom sektoru da zaustavi pad i da ih pripremi za održivi oporavak.

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/