Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

OBAVIJEST o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Obavještavamo sve zainteresirane da je 24. ožujka 2020. godine stupio na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru („Narodne novine“, br. 35/2020).

U cilju smanjenja mogućnosti širenja zaraze virusom COVID-19, kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjio izravan kontakt između stranaka i službenika Uprave ribarstva, izvršene su određene izmjene Pravilnika.

U novim izmjenama Pravilnika najvažnije novosti su:

  • ovlaštenicima povlastice za gospodarski ribolov na moru za plovila manja od 10 m te malim obalnim ribarima, uz dostavu izvješća o ulovu poštom preporučeno ili osobnom dostavom, omogućila se i dostava elektroničkom poštom,
  • u slučaju dostave očevidnika i izvješća o ulovu elektroničkom poštom, stupanjem na snagu predmetnog Pravilnika ovlaštenici povlastice i mali obalni ribari više neće biti u obvezi dostavljati originale očevidnika, odnosno izvješća o ulovu poštom preporučeno ili osobnom dostavom,
  • više nije moguća dostava očevidnika i izvješća o ulovu putem faks uređaja,
  • u slučaju elektroničkog bilježenja i dostave podataka putem eOčevidnika ili mobilne aplikacije (mOčevidnika) nije dopuštena dostava podataka putem tiskanih obrazaca očevidnika, odnosno izvješća o ulovu.

Očevidnici i izvješća o ulovu se dostavljaju elektroničkom poštom Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva Ministarstva koja je izdala povlasticu za gospodarski ribolov odnosno mali obalni ribolov na sljedeće e-mail adrese:

 

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/