Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Obavijest o otvaranju e-savjetovanja o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Obavještavamo sve zainteresirane da je otvoreno novo e-savjetovanje vezano za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu.

Predlažu se određene izmjene i dopune trenutno važećeg Pravilnika kojima su odredbe usklađene i unaprijeđene u skladu sa praksom i iskustvom stečenim tijekom dosadašnje provedbe Pravilnika. Posebno ističemo promjene vezane za produljenje roka za podnošenje Zahtjeva za potporu do 01.05.2020., zbog okolnosti nastalih uslijed pandemije koronavirusa, te izmjena odredbi u postupku podnošenja prigovora, s obzirom na izmjene u unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, te uspostave nove ustrojstvene jedinice nadležne za rješavanje prigovora, u skladu s Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede („Narodne novine“, broj 35/19).

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu u sektoru uzgoja školjaka, uzgoja hladnovodnih vrsta riba i gospodarskog ribolova na moru. Potpora na temelju ovoga Pravilnika podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava vlasnicima/ovlaštenicima povlastice za gospodarski ribolov na moru/uzgoj ribe i drugih morskih organizama/ dozvole za akvakulturu. Iznos potpore obračunava se sukladno izračunu i uputama iz Priloga I. Pravilnika.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13868

Savjetovanje je otvoreno do 03.04.2020.