Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Obavijest o dokumentaciji u okviru Operativnog programa – odgoda plaćanja poreznih obveza

U okviru mjera Operativnog programa kod kojih je za ostvarivanje potpore propisano nepostojanje duga odnosno da su podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja, korisnik je dužan u sklopu obvezne dokumentacije dostaviti Potvrdu Porezne uprave o izvršenim financijskim obvezama prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja. Nadalje, uslijed epidemije virusa COVID-19, Vlada Republike Hrvatske je uvela mjere plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti te je moguće zatražiti odgodu plaćanja poreznih obveza.

S obzirom na navedeno, korisnici koji ne ispunjavaju spomenuti uvjet, ali su zatražili odgodu plaćanja poreznih obveza odnosno poreznog duga zbog krize uzrokovane virusom COVID-19, dužni su Upravljačkom tijelu uz zahtjev za potporu/zahtjev za isplatu dostaviti dokument kojim se isto dokazuje (presliku dokumenta kojim je zatražena odgoda plaćanja poreznog duga).

 

Izvor: https://euribarstvo.hr/