Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Važna obavijest – privremena obustava ribolova

Kako je već ranije najavljeno, Europska komisija objavila je prijedlog izmjena uredbe o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo. Jedna od izmjena odnosi se na i mogućnost provedbe mjere Privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti zbog pandemija COVID-19.

Kako bi se što prije pomoglo ribarskom sektoru u ovoj krizi, Ministarstvo poljoprivrede će proglasiti slijedeće plaćene privremene obustave:

  • okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom – 8. travnja 00:00 – 1. svibnja 00:00
  • pridnenim povlačnim mrežama – koćama – 15. travnja 00:00 – 16. svibnja 00:00

Navedene privremene obustave ribolova provoditi će se na čitavom moru Republike Hrvatske, no nije obvezna za sve ribare u segmentima ribolova plivaricom – srdelarom i pridnenom povlačnom mrežom – koćom . Točnije, oni koji žele sudjelovati moraju se držati svih uvjeta u Uredbi, a to su:

  • plovilo mora biti vezano i ne smije se obavljati niti jedan oblik ribolova
  • u slučaju premještanja plovila mora se zatražiti odobrenje od Uprave ribarstva
  • članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost
  • plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu.

Ribari koji ne žele sudjelovati u privremenim obustavama, ne moraju i mogu slobodno obavljati i dalje ribolov, no neće moći ostvariti financijsku potporu.

Bitno je naglasiti da se ranije provedene privremene obustave ne računaju u maksimalno vremensko trajanje koje se ranije moglo financirati, odnosno oni korisnici koji su iskoristili 6 mjeseci plaćene privremene obustave (plivaričarski riblov), mogu se javiti na ovu mjeru.

Sukladno navedenome, mole se zainteresirani korisnici da na mail: eufondovi.ribarstvo@mps.hr pošalju obavijest da će sudjelovati u privremenoj obustavi sa naznakom segmenta ribolova (plivarice ili koće) i to u slijedećim rokovima:

  • okružujuće mreže plivarice – srdelare – obavijest je potrebno poslati najkasnije do 8. travnja
  • pridnene povlačne mreže – koće – obavijest je potrebno poslati do 14. travnja.

 

Izvor: https://euribarstvo.hr/