Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Obavijest o novom e-savjetovanju na temu Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo savjetovanje s javnošću na koje su pozvani svi zainteresirani za temu koja se tiče Prijedloga pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu vezano za korona virus COVID-19.

 • Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore u ribarstvu u skladu s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji Covida-19.
 • Predmet potpore je dodjela državne potpore u ribarstvu s ciljem pomoći za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru:
  • gospodarskog ribolova na moru,
  • uzgoja školjkaša,
  • uzgoja hladnovodnih vrsta riba,
  • uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba,
  • uzgoja morske ribe,
  • prerade proizvoda ribarstva i
  • ribarskih zadruga,
  • a u skladu s Paketom mjera pomoći gospodarstvu Vlade RH uslijed epidemije koronavirusa.
 • Sredstva potpore osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske te iznose ukupno 30.000.000,00 kuna, a najviša potpora koju korisnik može ostvariti ne smije prelaziti 120.000,00 eura.

Savjetovanje je otvoreno do 23.travnja 2020., a možete ga pronaći ovdje.