Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Obavijest- Podnošenje zahtjeva za potporu za privremenu obustavu koćarskog i plivaričarskog ribolova – COVID 19

Obavještavaju se zainteresirani korisnici koji sudjeluju u privremenim obustavama koćarskog i plivaričarskog ribolova radi COVID-19 da su u „Narodnim novinama„ broj 47/20 objavljena dva pravilnika:

Na temelju navedenih pravilnika korisnici koji sudjeluju u privremenoj obustavi trebaju podnijeti Zahtjev za potporu, neovisno o prethodno dostavljenoj obavijesti o sudjelovanju.

Zahtjevi za potporu i popratna dokumentacija se podnose najkasnije do završetka privremene obustave odnosno

  • za koćarski ribolov do 16. svibnja 2020. godine
  • za plivaričarski ribolov do 1. svibnja 2020. godine

Zahtjevi za potporu se podnose preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.

Podsjećamo da ribarsko plovilo tijekom razdoblja privremene obustave ne smiju obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

 

Izvor: https://euribarstvo.hr/