Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Cum grano salis

LAGUR Tramuntana osmislio je i provodi projekt „Cum grano salis / Sa zrnom soli“ čiji cilj je razvoj turističke gastronomske destinacije temeljene na potrošnji lokalno ulovljene ribe. Aktivnosti projekta usmjerene su na identificiranje cjelokupne turističke ponude s naglaskom na ribarsku i povezanu ugostiteljsku ponudu, te identifikaciju i valorizaciju kulturne baštine primorskog kraja. U sklopu ovog projekta, u nekoliko narednih objava donosimo vam zanimljivosti o ribljim vrstama koje su najzastupljenije u pogledu strukture ulova koji se iskrcava na ovom dijelu Jadrana. To su glavonošci (hobotnica, muzgavac, sipa i lignja), bijela riba (oslić, pišmolj i trlja blatarica) te rakovi (škamp).

Zbog velike čistoće i nezagađenosti mora unutar područja LAGUR-a Tramuntana ulov je visoke kvalitete, a iznimno je cijenjen Velebitski škamp. Posebno je prepoznat na talijanskim burzama gdje se prodaje po višoj cijeni nego na domaćem tržištu, a čak je prisutno i varanje kupaca na način da se škampi s drugih područja prodaju pod imenom Velebitski škamp –  što upućuje na iznimnu prepoznatljivost kvalitete ove namirnice i potrebu za njezinom boljom zaštitom.

http://sazrnomsoli.com/