Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Cum grano salis

LAGUR Tramuntana osmislio je i provodi projekt „Cum grano salis / Sa zrnom soli“ čiji cilj je razvoj turističke gastronomske destinacije temeljene na potrošnji lokalno ulovljene ribe. Aktivnosti projekta usmjerene su na identificiranje cjelokupne turističke ponude s naglaskom na ribarsku i povezanu ugostiteljsku ponudu, te identifikaciju i valorizaciju kulturne baštine primorskog kraja. U sklopu ovog projekta, u nekoliko narednih objava donosimo vam zanimljivosti o ribljim vrstama koje su najzastupljenije u pogledu strukture ulova koji se iskrcava na ovom dijelu Jadrana. To su glavonošci (hobotnica, muzgavac, sipa i lignja), bijela riba (oslić, pišmolj i trlja blatarica) te rakovi (škamp).

Oslić je jedna od najzastupljenijih vrsta bijele ribe u području LAGUR-a Tramuntana. Naziva se još i magarčić, mol, murluc, tovar, ugota. Nastanjuje istočni Antlantik te cijeli Mediteran. Najveća zabilježena težina mu je 15 kg dok u Hrvatskoj iznosi 10 kg.

Po svojoj prehrambenoj strukturi oslić spada u dijetetske namirnice jer ima malu količinu masnoće, a time i energetsku vrijednost. Zbog toga se uklapa u svaku vrstu dijete kao i u bolesničku prehranu.

http://sazrnomsoli.com/