Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Obavijest – od 01. lipnja prodajni listovi će se moći ispunjavati isključivo na PGR-u

Stupanjem na snagu Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca 16. prosinca 2020. propisan je način registracije prvih kupaca te novi način ispunjavanja prodajnih listova i potvrda o ulovu (nekadašnjih certifikata za izvoz) na Portalu gospodarskog ribarstva (PGR). 

Kako u tom trenutku dio prvih kupaca nije bio registriran sukladno novim propisima, omogućeno im je da do daljnjeg dokumente i dalje ispunjavaju u aplikaciji Prvokupci ribe kako ne bi došlo do zaustavljanja poslovnih aktivnosti. Budući da su trenutačno ispunjeni uvjeti da svi prvi kupci ispunjavaju prodajne listove na PGR-u, obavještavamo vas da od 1. lipnja 2020. godine više neće biti moguće ispunjavanje dokumenata u aplikaciji Prvokupci ribe, osim izrade certifikata o ulovu na temelju ranije izrađenih prodajnih listova.
Stoga pozivamo sve koji nisu registrirani sukladno gore navedenom pravilniku, da se ukoliko ispunjavaju zahtjeve propisane u Zakonu o morskom ribarstvu, hitno registriraju na PGR-u.

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=8