Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je nova e-savjetovanja s javnošću vezana za sektor ribarstva

1.Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Korisnici potpore na temelju ovoga Pravilnika su poduzeća u području akvakulture koji ostvaruju pravo na potporu s ciljem jačanja konkurentnosti i održivosti, zaštite i obnove vodne bioraznolikosti, diversifikacije prihoda te promocije resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture. Predmet potpore su aktivnosti koje uključuju ulaganja u povećanje u proizvodnji i/ili osuvremenjivanje postojećih poduzeća u akvakulturi ili izgradnju novih. U odnosu na pravilnike koji su se primjenjivali za prethodno provedene natječaje u okviru ove mjere, ovaj Pravilnik sadrži dodatna pojašnjenja i unaprjeđenja u svrhu smanjenja administrativnog opterećenja korisnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 06.06.2020.

2. Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu

Dostava društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu regulira se donošenjem podzakonskg akta, sukladno članku 50. stavku 2. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 62/17 i 14/19) i članku 25. stavku 3. Zakona o akvakulturi („Narodne novine“, br. 130/17 i 111/18). Prijedlog pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu sadrži odredbe kojima se propisuje oblik, sadržaj, način popunjavanja te način i rokovi dostave dokumentacije u okviru prikupljanja društveno-gospodarskih podataka u gospodarskom ribolovu na moru, akvakulturi i preradi proizvoda ribarstva i akvakulture čime se osigurava provedba Uredbe (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 (SL L 157, 20.6.2017.) te provedbenih i delegiranih akata koji iz iste proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.06.2020.

Comments are closed.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznajte više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close