Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

LAGUR Tramuntana potpisao Ugovor o dodjeli financijskih sredstava Ličko-senjske županije

Dana 05. lipnja 2020. godine, potpisali smo  Ugovor o dodjeli financijskih sredstava Ličko-senjske županije temeljem Javnog poziva za financiranje programske podrške udrugama iz područja zdravstva i socijalne skrbi registriranim na području Ličko-senjske županije za 2020. godinu za projekt „Sa zrnom soli – Kampanja za pomoć i podršku široj populaciji u stvaranju zdravih životnih navika“.

Opći cilj projekta je potaknuti stvaranje zdravih životnih navika i veću konzumaciju lokalno ulovljene ribe promovirajući nutritivnu vrijednost ribe i ribljih proizvoda kod svih dobnih skupina, poglavito kod mladih. Projekt se provodi na području Ličko-senjske županije a projektne aktivnosti su usmjerene na široku populaciju Ličko-senjske županije, poglavito vrtićku djecu te posjetitelje odabranih ugostiteljskih objekata s područja Senja, Karlobaga i Novalje.

Djelatnici LAGUR-a Tramuntana već su započeli s provedbom projekta koji je nastavak dosadašnjeg rada i zalaganja LAGUR-a na području revitalizacije gospodarskog sektora ribarstva te poticanja lokalne ekonomije i kratkih lanaca opskrbe čime se izravno utječe na održivi razvoj područja LAGUR-a Tramuntana.

Izvor fotografija: Lika ONLINE