Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Najava radionica za predstavljanje FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja

FLAG Tramuntana obavještava potencijalne korisnike da se do kraja srpnja 2020. planira objava natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja.

Sukladno tome, planira se održavanje informativnih radionica 22. i 29. srpnja 2020. u Karlobagu. Sudjelovanjem na radionici potencijalni korisnici će imati priliku detaljnije se informirati o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima izbora te postupcima za prijavu i dodjelu financijskih sredstava u okviru objavljenog FLAG natječaja.

Točno vrijeme, mjesto i način održavanja radionica, s obzirom na situaciju s COVID-19 te uputama Stožera civilne zaštite, biti će pravovremeno objavljeni na mrežnim stranicama LAGUR-a Tramuntana.