Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Objavljen je FLAG natječaj za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 17.07.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) objavljuje 3. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.B.1. “Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja ”.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja (u daljnjem tekstu „Mjera 2.B.1.“) LRSR s ciljem održavanja promotivnih aktivnosti sa svrhom jačanja i iskorištavanja prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući i operacije za ublažavanje klimatskih promjena za vrijeme provedbe LRSR za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a.

Mjera 2.B.1. odnosi se na promoviranje održivog korištenja resursa prilikom gospodarskog razvoja ribarstvenog područja. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje planiranja, organiziranja i provedbe različitih aktivnosti povezanih s promocijom održivog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja, poput ekoloških akcija (čišćenja podmorja), edukacija, sajmova, koncerata i drugih javnih događaja organiziranih od strane lokalnog javnog i civilnog sektora. Detaljniji popis aktivnosti je naveden u okviru točke 4. FLAG natječaja.

Rok za podnošenje prijava teče od 17.08.2020. godine do 30.09.2020. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 58.000,00 € u protuvrijednosti u HRK.

Prihvatljivi korisnici:

  1. Jedinice lokalne samouprave
  2. Koncesionar
  3. Turističke zajednice
  4. Udruge

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je ovdje

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. dostupna je ovdje.