Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

POZIV – Predstavljanje FLAG natječaja za mjeru 2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja

LAGUR Tramuntana poziva potencijalne korisnike na predstavljanje otvorenog FLAG natječaja za Mjeru 2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) LAGUR-a Tramuntana.

Predstavljanje će se održati u Karlobagu, 22. srpnja 2020. u 10:00 h u prostoru Vijećnice Općine Karlobagu, Trg dr. Franje Tuđmana 2. (1. kat).  Predstavnici LAGUR-a će predstaviti natječajnu dokumentaciju i način prijave na otvoreni FLAG natječaj. 

Program predstavljanja:

  • 10:00 – 10:05 Uvodna riječ
  • 10:05 – 10:15 Predstavljanje LAGUR-a Tramuntana i Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020.
  • 10:15 – 11:00 Predstavljanje mjere 2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja
  • 11:00 – 12:30 Predstavljanje natječajne dokumentacije i načina prijave na mjeru 2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja
  • 12:30 – 13:00 Pitanja i odgovori

Obzirom na upute Stožera civilne zaštite o održavanju događanja u zatvorenom prostoru te ograničenog broja sudionika, prijava na informativnu radionicu je OBVEZNA. Sukladno tome molimo zainteresirane korisnike da se prijave putem e-maila: lagur.tramuntana@gmail.com., najkasnije do 21. srpnja 2020. (utorak) u 13.00 sati.

Natječajna dokumentacija za objavljeni FLAG natječaj nalazi se ovdje.