Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Objavljen novi natječaj za dodjelu potpore za produktivna ulaganja u akvakulturu

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u „Narodnim novinama“, broj 89/20 objavljen novi Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“.

Predmet potpore su ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture sa ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture.

Ulaganja koja se mogu sufinancirati u okviru ove mjere su:

  • produktivna ulaganja u akvakulturu,
  • diversifikacija proizvodnje u akvakulturi i uzgajanih vrsta,
  • osuvremenjivanje jedinica akvakulture, uključujući poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi,
  • poboljšanje i osuvremenjivanje povezana sa zdravljem i dobrobiti životinja,
  • smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinaka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa,
  • ulaganja u unaprjeđenje kvalitete i dodane vrijednosti proizvoda akvakulture,
  • obnova postojećih akvakulturnih ribnjaka,
  • diversifikacija prihoda poduzeća u području akvakulture putem razvoja komplementarnih aktivnosti te ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja učinka na potrošnju i kvalitetu vode, uključujući recirkulacijske sustave, povećavaju energetsku učinkovitost i promiču prelazak poduzeća u području akvakulture na obnovljive izvore energije.

Potporu mogu ostvariti nositelji dozvole za akvakulturu za ulaganja u povećanje u proizvodnji i/ili osuvremenjivanje postojećih uzgojnih kapaciteta, a prihvatljiva mogu biti i ulaganja koja se provode u svrhu uspostave novih.

Za ovaj Natječaj na raspolaganju je ukupno 15,90 milijuna eura, od čega 11,92 milijuna eura iz proračuna Europske unije, a 3,98 milijuna eura iz nacionalnog proračuna Republike Hrvatske. Korisnik može ostvariti najviše 5 milijuna eura potpore.

Natječaj je otvoren za podnošenje Zahtjeva za potporu do 01. studenog 2020. godine.

Natječaj te pripadajući prilozi i obrasci mogu se pronaći ovdje.