Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Najava radionice za predstavljanje FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate i FLAG natječaja za Mjere 1.A.1. Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture

FLAG Tramuntana obavještava potencijalne korisnike da se  25. kolovoza 2020. planiraju objaviti dva FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate i Mjere 1.A.1. Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture.

Sukladno tome, planira se održavanje informativne radionice 27. kolovoza 2020. u Karlobagu. Sudjelovanjem na radionici potencijalni korisnici će imati priliku detaljnije se informirati o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima izbora te postupcima za prijavu i dodjelu financijskih sredstava u okviru objavljenih FLAG natječaja.

Točno vrijeme, mjesto i način održavanja radionice, biti će pravovremeno objavljeni na mrežnim stranicama LAGUR-a Tramuntana.