Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je dva nova e-savjetovanja vezana za Prijedloga pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom te pridnenom povlačnom mrežom koćom

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je dva nova e-savjetovanja koja su otvorena do 01.rujna 2020. koja se tiču Prijedloga pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom i Prijedlog pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom

Prijedlogom pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom  izdvaja se proces izdavanja Odobrenja (autorizacija) iz postojećeg Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u zaseban propis. Na ovaj način bi se Pravilnikom o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom propisivali svi potrebni elementi vezani uz svaki autorizacijski ciklus, a koji uključuju:

  • Uvjete i način izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
  • Kriterije za izdavanje Odobrenja
  • Sadržaj obrasca Odobrenja
  • Uvjete pod kojima je moguće prenositi Odobrenja
  • Sadržaj i način vođenja Registra Odobrenja.

Savjetovanje je moguće pronaći ovdje.

Prijedlogom pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom također se izdvaja  proces izdavanja Odobrenja (autorizacija) iz postojećeg Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u zaseban propis.

Savjetovanje je moguće pronaći ovdje.