Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

POZIV – Predstavljanje FLAG natječaja za Mjeru 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate i FLAG natječaja za Mjeru 1.A.1. Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture

LAGUR Tramuntana poziva potencijalne korisnike na predstavljanje FLAG natječaja za Mjeru 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate i FLAG natječaja za Mjeru 1.A.1. Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) LAGUR-a Tramuntana.

Predstavljanje će se održati u Karlobagu, 27. kolovoza 2020. u 10:00 h u prostoru Vijećnice Općine Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2. (1. kat).  Predstavnici LAGUR-a će predstaviti natječajnu dokumentaciju i način prijave na otvorene FLAG natječaje. 

Program predstavljanja:

10:00 – 10:05 Uvodna riječ
10:05 – 10:15 Predstavljanje rada LAGUR-a Tramuntana
10:15 – 11:00 Predstavljanje Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) LAGUR-a Tramuntana
11:00 – 11:45 Predstavljanje natječajne dokumentacije i načina prijave na FLAG natječaj za Mjeru 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate
11:45 – 12:00 Pauza
12:00 – 12:45 Predstavljanje Mjere 1.A.1. Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture
12:45 – 13:30 Predstavljanje natječajne dokumentacije i načina prijave na FLAG natječaj za Mjeru 1.A.1. Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture
13:30 – 14:00 Pitanja i odgovori

 Obzirom na upute Stožera civilne zaštite o održavanju događanja u zatvorenom prostoru te ograničenog broja sudionika, prijava na informativnu radionicu je OBVEZNA. Sukladno tome molimo zainteresirane korisnike da se prijave putem e-maila: lagur.tramuntana@gmail.com., najkasnije do 26. kolovoza 2020. (srijeda) u 13.00 sati.

Natječajna dokumentacija za objavljeni FLAG natječaj za Mjeru 1.A.1. nalazi se ovdje.

Natječajna dokumentacija za objavljeni FLAG natječaj za Mjeru 1.B.1. nalazi se ovdje