Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

3. IZMJENA FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 11.09.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je treću izmjenu 1. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Predmetna izmjena  odnosi se na tekst FLAG Natječaja koji se mijenja u točki 11. „Iznos, udio i intenzitet javne potpore“ :

  • u stavku 1. na način da se mijenja ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 2.A.1. koji sada iznosi 945.000,00 € te ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru objavljenog FLAG natječaja za Mjeru 2.A.1. koji sada iznosi 929.000,00 €; te
  • u stavku 2. na način da se mijenjaju udjeli sredstava javne potpore koji se osiguravaju iz proračuna Europske unije i državnog proračuna te sada Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 650,00 € i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 139.350,00 € u protuvrijednosti u HRK
  • Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.2.“.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjena natječajna dokumentacija dostupna je ovdje

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. dostupna je ovdje.