Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Objava rezultata odabira projekata za mjeru 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Sukladno točki 12.7. FLAG natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”, nakon završetka postupka odabira projekata na razini FLAG-a, te donesenih Odluka o odabiru projekata sa utvrđenim iznosom i intenzitetom potpore od strane Skupštine LAGUR-a Tramuntana, objavljuju se rezultati odabira projekata.

Skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tramuntana je na sjednici održanoj 18. rujna 2020. godine donijela Odluke o odabiru projekata pristiglih na 1. FLAG natječaj za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”.

Na natječaj su pristigle 4 projektne prijave, a nakon pozitivnog rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekta donesene su Odluke o odabiru projekata za 4 projekta.

Odobreni projekti mogu se pregledati ovdje.