Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

OBAVIJEST – Produljenje zabrane sakupljanja školjkaša, puževa, spužava i bodljikaša u Paškom zaljevu

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da se na period od šest mjeseci produljuje zabrana sakupljanja:

  • školjkaša (Bivalvia),
  • puževa (Gastropoda),
  • spužava (Spongia) i
  • bodljikaša (Echinodermata)  

u akvatoriju Paškog zaljeva.

Navedena Odluka objavljena je u Narodnim novinama br. 111/2020 od 14. listopada:  
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_10_111_2194.html, a primjenjuje se od 16. listopada 2020. do 15. travnja 2021. godine.

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5146