Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

NOVO e – savjetovanje u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je Ministarstvo poljoprivrede otvorilo novo e – savjetovanje na temu Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Predmet potpore su:

  • aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture koje se provode s ciljem nalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište
  • promicanja kvalitete i dodane vrijednosti
  • doprinos transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenja ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu
  • doprinos sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša i provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja

U odnosu na pravilnike koji su se primjenjivali za prethodno provedene natječaje u okviru ove mjere (četiri natječaja), ovaj Pravilnik sadrži dodatna pojašnjenja i unapređenja u svrhu smanjenja administrativnog opterećenja korisnika te izmjene odredbi vezanih za podnošenje prigovora.

Za predmetni Prijedlog pravilnika je predviđeno e-savjetovanje u trajanju od petnaest (15) dana kako bi se u što kraćem roku pokrenuo postupak objave natječaja i nastavila provedba ove mjere s ciljem što učinkovitijeg korištenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Naime, temeljne odredbe su istovjetne odredbama pravilnika koji su se primjenjivali za potrebe prethodnih natječaja, odnosno ne sadrži značajne izmjene u odnosu na propise koji su prethodno bili predmet savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.11.2020. a možete ga pronaći ovdje.