Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

OBAVIJEST – PRIVREMENA OBUSTAVA COVID-19 – studeni/prosinac 2020.

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da će u studenome/prosincu 2020. godine biti proglašena plaćena privremena obustava plivaričarskog i koćarskog ribolova radi pandemije COVID-19, i to:

  • pridnenim povlačnim mrežama – koćama u razdoblju od 20. studenoga 2020. godine u 00:00 do 31. prosinca 2020. godine u  24:00 00:00
  • okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama u razdoblju od 1. prosinca 2020. godine u 00:00 sati do 31. prosinca 2020. godine u  24:00 00:00 

Navedene privremene obustave ribolova provodit će se na čitavom moru Republike Hrvatske, no nisu obvezne za sve ribare u segmentu ribolova pridnenom povlačnom mrežom – koćom odnosno okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom.

Oni koji žele sudjelovati moraju se držati svih uvjeta u Uredbi, a to su:

  • plovilo mora biti vezano i ne smije se obavljati niti jedan oblik ribolova,
  • u slučaju premještanja plovila mora se zatražiti odobrenje od Uprave ribarstva,
  • članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost,
  • plovilo mora biti autorizirano za koćarski ribolov odnosno plivaričarski ribolov i imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu.

Ribari koji ne žele sudjelovati u privremenoj obustavi mogu slobodno obavljati i dalje ribolov, no neće moći ostvariti financijsku potporu.

Slijedom navedenoga, a u svrhu obavljanja kontrole na terenu, molimo zainteresirane korisnike koji žele sudjelovati u privremenoj obustavi da dostave obavijest putem e-maila: eufondovi.ribarstvo@mps.hr da će sudjelovati u privremenoj obustavi sa naznakom segmenta ribolova (plivarice ili koće) i to u slijedećim rokovima:

  • pridnene povlačne mreže – koće: obavijest je potrebno poslati do 20. studenoga
  • okružujuće mreže plivarice – srdelare: obavijest je potrebno poslati do 1. prosinca

Napominjemo da upućivanje gore navedene obavijesti o sudjelovanju u privremenoj obustavi ne podrazumijeva podnošenje Zahtjeva za potporu, već će isti biti potrebno podnijeti putem pošte, na propisanom obrascu koji će biti dostupan na internet stranicama www.euribarstvo.hr, i to najkasnije do završetka obustave (do 31. prosinca  2020. godine)

Važno je napomenuti i da korisnici tijekom razdoblje privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti ne smiju obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr

Izvor: https://euribarstvo.hr/