Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Objava rezultata odabira projekata za Mjeru 2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja

Sukladno točki 12.7. FLAG natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.B.1. „Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja” nakon završetka postupka odabira projekata na razini FLAGA, te donesenih Odluka o odabiru projekata sa utvrđenim iznosom i intenzitetom potpore od strane Upravnog odbora LAGUR-a Tramuntana,  objavljuju se rezultati odabira projekata.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tramuntana je na sjednici održanoj 04. prosinca 2020. godine donio Odluke o odabiru projekata pristiglih na 3. FLAG natječaj za provedbu Mjere 2.B.1. „Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja”.

Na natječaj je pristiglo ukupno 3 projektne prijave, a nakon pozitivnog rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekata donesene su Odluke o odabiru projekata za 3 projekta.

Odobreni projekti mogu se pogledati ovdje.