Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Objava rezultata odabira projekata za Mjeru 1.A.1. „Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture“

Sukladno točki 12.7. FLAG natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 1.A.1. „Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture“ nakon završetka postupka odabira projekata na razini FLAG-a, te donesenih Odluka o odabiru projekata sa utvrđenim iznosom i intenzitetom potpore od strane Upravnog odbora LAGUR-a Tramuntana,  objavljuju se rezultati odabira projekata.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tramuntana je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine donio Odluke o odabiru projekata pristiglih na 4. FLAG natječaj za provedbu Mjere 1.A.1. „Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture“.

Na natječaj je pristigla 1 projektna prijava, a nakon pozitivnog rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekata donesene je Odluke o odabiru projekata za predmetnu prijavu projekta.

Odobren projekt može se pregledati ovdje.