Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Turističkoj zajednici Općine Lopar dodijeljena sredstva iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020.

 

15. siječnja 2021. zaprimljena je i posljednja Odluka o dodjeli sredstava u okviru 1. FLAG natječaja, a kojom je dodijeljeno 2.465.367,70 kn Turističkoj zajednici Općine Lopar za projekt „Čovik i more – ribarska i pomorska baština Lopara“.

Radi se o iznimno značajnom projektu, obzirom da je uz nadogradnju zgrade Turističke zajednice Općine Lopar predviđeno formiranje multimedijalnog/interpretacijskog centra ribarske i pomorske baštine. Opći cilj projekta je doprinijeti zaštiti, očuvanju i vrednovanju loparske kulturne i prirodne baštine kao temelja za održivi razvoj ribarstvenog i akvakulturnog područja Lopara. Projektom se želi  promovirati tradiciju ribarskog kraja, ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku baštinu područja Lopara te ojačati i iskoristiti prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenom i akvakulturnom području.

Izgradnjom centra očuvati će se ribarska i pomorska baština Lopara, zaštititi izložbene postave, izraditi maketa tradicionalnog plovila područja, interpretirati načini lova ribe i izrade alata, izraditi Rječnik starih riječi, izraza i psovki sa područja Lopara, izraditi Jelovnik sa tradicionalnim receptima ribljih jela a ista jela, tj načini pripreme će se snimati i postaviti na multimedijalne toteme kako bi bili dostupni posjetiteljima. Projektnim aktivnostima će se na jednom mjestu objediniti i očuvati bogato nasljeđe za buduće naraštaje, na pristupačan način prikazati način života na području Lopara te obogatiti turistička ponuda.

Projekta prijava je pripremana tijekom proljeća 2020., usprkos negativnim trendovima uzrokovanim pandemijom COVID-19. Upravo su optimističnim pristupom i profesionalno pripremljenim prijavama svi prijavitelji na 1. FLAG natječaj dokazali da na području LAGUR-a ima kvalitetnih projektnih ideja i sposobnih kadrova za pripremu europskih projekata.

LAGUR Tramuntana je na 1. FLAG natječaju za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ odabrao sva 4 prijavljena projekta i sva 4 su potvrđena sa strane Uprave ribarstva, te je pred nama vrijeme provedbe projekata. Kako smo i ranije naglašavali, LAGUR Tramuntana će i u buduće podržavati razvojne projekte i inicijative koji su u skladu s važećom LRSR te općenito, održivim razvojem ribarstvenog područja LAGUR-a Tramuntana.