Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

OBAVIJEST – Objavljen novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture”

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je Ministarstvo poljoprivrede objavilo novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture” („Narodne novine“, broj 14/21) u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. godine.

Predmet potpore su:

  • ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture koja obuhvaćaju uspostavu novih objekata za preradu te modernizaciju postojećih

Korisnici potpore su:

  • subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenog/registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture prema posebnim propisima

Pravilnik će se provoditi putem natječaja kojim se definira način i rok podnošenja zahtjeva, razdoblje prihvatljivosti troškova te iznos javne potpore koji se može ostvariti.

Pravilnik se može pronaći ovdje, a na istoj poveznici će po objavi biti dostupan i natječaj te pripadajuća dokumentacija.

Izvor: euribarstvo.hr