Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Obrtu P E R L A, vl. Bašić Alen dodijeljena sredstva iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020.

29. ožujka 2021. godine zaprimljena je Odluka o dodjeli sredstava u okviru 5. FLAG natječaja za korisnika P E R L A, vl. Bašić Alen kojom je korisniku dodijeljeno 627.500,00 HRK za projekt „Nabava vozila za transport plovila gospodarskog sektora ribarstva do servisa“ iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. 

Projekt je prijavljen na FLAG natječaj LAGUR-a Tramuntana za Mjeru 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate unutar kojeg su prihvatljive aktivnosti bile izgradnja i/ili rekonstrukcija malih objekata za servis  i/ili izradu plovila i ribarske opreme i alata. Potreba ovakvih radionica je nastala jer unutar ribarstvenog područja ne postoje takve radionice nego su dionici gospodarskog sektora ribarstva osuđeni na održavanje plovila, opreme i alata na javnim površinama, pod djelovanjem različitih vremenskih uvjeta i u stalnom sukobu s ostalim korisnicima javnih površina. Posebnost FLAG natječaja je u činjenici da korisnici moraju omogućiti korištenje predmeta ulaganja ribarima koji se bave ribarstvom kao gospodarskom djelatnošću u razdoblju od minimalno 5 godina i to bez naknade. Na taj način je FLAG uvjetovao korisnike da kroz ulaganja u svoje poslovne procese i opremu osiguraju dugoročnu podršku za razvoj gospodarskog sektora ribarstva. FLAG natječajem je određen minimalan broj ribarskih plovila za koje mora biti osigurano održavanje u okviru servisnih radionica u koje se ulaže putem predmetnog FLAG natječaja. Upravo zbog ove inovativne značajke koju na područje LAGUR-a Tramuntana donose odabrani projekti unutar ovog natječaja, iznimno smo ponosni na dobivenu Odluku o dodjeli sredstava od strane Ministarstva poljoprivrede/Uprave ribarstva.

Cilj projekta „Nabava vozila za transport plovila gospodarskog sektora ribarstva do servisa“ je povećati tehničku opremljenost nositelja projekta kroz nabavku opreme koja će mu omogućiti da svoju postojeću djelatnost (servis i izgradnja plovila) proširi s komplementarnom uslužnom djelatnošću prijevoza plovila od luke do servisnog prostora. Korisnik ima potpisane Ugovore o korištenju predmeta ulaganja s vlasnicima 11 ribarskih plovila s područja grada Senja, te će projektne aktivnosti direktno doprinijeti jačanju ekonomske otpornosti gospodarskog sektora ribarstva. Ulaganjem u nabavu vozila za transport plovila do servisa ovlaštenicima povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru omogućiti će se usluga transporta plovila od luke do prostora za adekvatan servis.

Rezultati provedbe ovog projekta imati će iznimne pozitivne učinke na razvoj gospodarskog sektora ribarstva na lokalnom području, te će dati zamah za nastavak uspostavljenog modela suradnje. LAGUR Tramuntana i dalje će podržavati razvojne projekte i inicijative koje će biti u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom, te općenito održivim razvojem ribarstvenog područja LAGUR-a Tramuntana.