Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Istraživanje o potrošnji proizvoda ribarstva i akvakulture u 2018. i 2019. godini

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, provelo je istraživanje o potrošnji proizvoda ribarstva i akvakulture u 2018. i 2019. godini.
Prilikom istraživanja korišteni su svi dostupni podaci o proizvedenim (iskrcanim, ulovljenim i uzgojenim), prerađenim te proizvodima iz vanjskotrgovinske razmjene i to onima koji su namijenjeni ljudskoj potrošnji. Rezultati su prikazani po robnim skupinama proizvoda u ekvivalentu žive mase kako bi bili usporedivi, dakle, kao svježa ili rashlađena riba, smrznuta, sušena, soljena ili dimljena, pripremljena ili konzervirana riba, riblji fileti, rakovi, mekušci i glavonošci.

U 2018. godini neto ponuda proizvoda ribarstva i akvakulture iznosila je 78.079 tona, od čega je izračunato da su turisti utrošili 4.242 tone te je stanovnicima Republike Hrvatske ukupno dostupno bilo 73.838 tone. Raspodjela prema robnim skupinama prikazuje da se najviše konzumirala svježa ili rashlađena riba, glavonošci i riblji fileti te pripremljena ili konzervirana riba, a manje sušena, soljena ili dimljena, rakovi i mekušci (osim glavonožaca).

Kada se dostupna neto ponuda podijeli s brojem stanovnika, kojih je u 2018. bilo 4,087 milijuna, prosječna potrošnja proizvoda ribarstva i akvakulture po glavi stanovnika u 2018. godini iznosila je 18,06 kg.

Skupni prikaz domaće proizvodnje, vanjskotrgovinske razmjene te dostupne potrošnje proizvoda ribarstva i akvakulture i potrošnje prema robnim skupinama po glavi stanovnika za 2018. godinu možete pogledati ovdje.
 
U 2019. godini neto ponuda proizvoda ribarstva i akvakulture iznosila je 85.679 tona, od čega je potrošnja turista 4.292 tone te je stanovnicima Republike Hrvatske ukupno dostupno bilo 81.387 tona.  Raspodjela prema robnim skupinama prikazuje da se najviše konzumirala svježa ili rashlađena riba i riblji fileti, potom pripremljena ili konzervirana riba, a manje sušena, soljena ili dimljena, rakovi i mekušci (osim glavonožaca).

Kada se dostupna neto ponuda podijeli s brojem stanovnika, kojih je u 2019. bilo 4,065 milijuna, prosječna potrošnja proizvoda ribarstva i akvakulture po glavi stanovnika u 2019. godini iznosila je 20,02 kg, što predstavlja povećanje od 11% u odnosu na 2018. godinu.

Skupni prikaz domaće proizvodnje, vanjskotrgovinske razmjene te dostupne potrošnje proizvoda ribarstva i akvakulture i potrošnje prema robnim skupinama po glavi stanovnika za 2019. godinu možete pogledati ovdje.

Detaljan opis korištene metodologije i izvora podataka možete pročitati u dokumentu Dostupnost i vidljiva potrošnja proizvoda ribarstva i akvakulture u Republici Hrvatskoj u 2018. i 2019. godini.

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5182