Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Obrtu KAŠTELAN dodijeljena sredstva iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020.

12. svibnja 2021. godine zaprimljena je Odluka o dodjeli sredstava u okviru 5. FLAG natječaja za korisnika „Kaštelan“ turizam, ribarstvo usluge kojom je korisniku dodijeljeno 1.005.063,73 HRK za projekt „Nabava samohodne prikolice za transport ribarskih plovila“ iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Projekt je prijavljen na FLAG natječaj LAGUR-a Tramuntana za Mjeru 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate unutar kojeg su prihvatljive aktivnosti bile izgradnja i/ili rekonstrukcija malih objekata za servis  i/ili izradu plovila i ribarske opreme i alata. Potreba ovakvih radionica je nastala jer unutar ribarstvenog područja ne postoje takve radionice nego su dionici gospodarskog sektora ribarstva osuđeni na održavanje plovila, opreme i alata na javnim površinama, pod djelovanjem različitih vremenskih uvjeta i u stalnom sukobu s ostalim korisnicima javnih površina. Posebnost FLAG natječaja je u činjenici da korisnici moraju omogućiti korištenje predmeta ulaganja ribarima koji se bave ribarstvom kao gospodarskom djelatnošću u razdoblju od minimalno 5 godina i to bez naknade. Na taj način je FLAG uvjetovao korisnike da kroz ulaganja u svoje poslovne procese i opremu osiguraju dugoročnu podršku za razvoj gospodarskog sektora ribarstva. FLAG natječajem je određen minimalan broj ribarskih plovila za koje mora biti osigurano održavanje u okviru servisnih radionica u koje se ulaže putem predmetnog FLAG natječaja. Upravo zbog ove inovativne značajke koju na područje LAGUR-a Tramuntana donose odabrani projekti unutar ovog natječaja, iznimno smo ponosni na dobivenu Odluku o dodjeli sredstava od strane Ministarstva poljoprivrede/Uprave ribarstva.

Cilj projekta „Nabava samohodne prikolice za transport ribarskih plovila“ je unaprijediti poslovanje obrta kroz razvoj dodatne usluge usmjerene prema sektoru ribarstva. Korisnik ima ugovoreno korištenje predmeta ulaganja za 10 ribarskih plovila s područja Novalje. Navedena investicija omogućiti će proširenje uslužnog asortimana na transport ribarskih povila raznih veličina do 13 metara od mjesta izvlačenja brodice iz mora do prostora servisiranja ribarskih plovila (suhe marine). Nositelj projekta omogućiti će ribarima s kojima je ugovorio korištenje predmeta ulaganja prostor za skladištenje i servis plovila 7 dana godišnje uz neograničeno korištenje vode i električne energije gratis uz dodatnih 50% popusta na uslugu dizanja i spuštanja brodice u more.

Rezultati provedbe ovog projekta imati će iznimne pozitivne učinke na razvoj gospodarskog sektora ribarstva na lokalnom području, te će dati zamah za nastavak uspostavljenog modela suradnje. LAGUR Tramuntana i dalje će podržavati razvojne projekte i inicijative koje će biti u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom, te općenito održivim razvojem ribarstvenog područja LAGUR-a Tramuntana.