Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Dodijeljeno 2.962.090,71 kn iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za izgradnju nadstrešnice i nabavu hidraulične transportne prikolice za ribarska plovila

17. svibnja 2021. godine zaprimljena je Odluka o dodjeli sredstava u okviru 5. FLAG natječaja za korisnika Brodogradnja Pičuljan d.o.o. kojom je korisniku dodijeljeno 2.962.090,71 HRK za projekt „Modernizacija i revitalizacija organizacije i uvjeta poslovanja te servisnog prostora za ribarska i druga plovila“ iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Projekt je prijavljen na FLAG natječaj LAGUR-a Tramuntana za Mjeru 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate unutar kojeg su prihvatljive aktivnosti bile izgradnja i/ili rekonstrukcija malih objekata za servis  i/ili izradu plovila i ribarske opreme i alata. Potreba ovakvih radionica je nastala jer unutar ribarstvenog područja ne postoje takve radionice nego su dionici gospodarskog sektora ribarstva osuđeni na održavanje plovila, opreme i alata na javnim površinama, pod djelovanjem različitih vremenskih uvjeta i u stalnom sukobu s ostalim korisnicima javnih površina. Posebnost FLAG natječaja je u činjenici da korisnici moraju omogućiti korištenje predmeta ulaganja ribarima koji se bave ribarstvom kao gospodarskom djelatnošću u razdoblju od minimalno 5 godina i to bez naknade. Na taj način je FLAG uvjetovao korisnike da kroz ulaganja u svoje poslovne procese i opremu osiguraju dugoročnu podršku za razvoj gospodarskog sektora ribarstva. FLAG natječajem je određen minimalan broj ribarskih plovila za koje mora biti osigurano održavanje u okviru servisnih radionica u koje se ulaže putem predmetnog FLAG natječaja. Upravo zbog ove inovativne značajke koju na područje LAGUR-a Tramuntana donose odabrani projekti unutar ovog natječaja, iznimno smo ponosni na dobivene Odluke o dodjeli sredstava od strane Ministarstva poljoprivrede/Uprave ribarstva. U okviru ovog FLAG natječaja provesti će se ukupno 3 projekta, odnosno osim ovog na Rabu, slični projekti provesti će se i u Novalji te Senju.

Cilj projekta „Modernizacija i revitalizacija organizacije uvjeta poslovanja te servisnog prostora za ribarska i druga plovila“ je ojačati ekonomsku otpornost gospodarskog sektora ribarstva na području Raba kroz ulaganje u zahvat izgradnje nadstrešnice za servisiranje, remont i smještaj ribarskih i drugih plovila te nabavku hidraulične transportne prikolice za ribarska i druga plovila. Brodogradnja Pičuljan d.o.o. ima ugovoreno korištenje predmeta ulaganja za 24 ribarska plovila s područja Raba. Izgradnjom nadstrešnice će se omogućiti nova aktivnost pružanja usluga, remonta i smještaja ribarskih i ostalih plovila unutar zaklonjenog prostora u svim vremenskim uvjetima bez naknade. Ulaganjem u hidrauličnu transportnu dizalicu omogućiti će se moderna i brža manipulacija i transport plovila, posebno većih ribarskih plovila kojima se do sada nije moglo na ovaj način manipulirati unutar prostora brodogradilišta (također bez naknade). Na ovaj način se direktno smanjuju troškovi poslovanja ribara, okupljaju se i povezuju ribari na lokaciji brodogradilišta što u konačnici pridonosi stvaranju jedinstvenog centra koji okupljanjem profesionalnih ribara s ovog područja na prostoru renomiranog brodogradilišta stvara jedinstveni spoj i razmjenu ribarske i brodograđevno-servisne tradicije, iskustva, znanja i vještina čime se potiče ostvarenje cilja diverzifikacije izvan gospodarskog ribolova.

Rezultati provedbe ovog projekta imati će iznimne pozitivne učinke na razvoj gospodarskog sektora ribarstva na lokalnom području, te će dati zamah za nastavak uspostavljenog modela suradnje. LAGUR Tramuntana i dalje će podržavati razvojne projekte i inicijative koji su u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom, te općenito održivim razvojem ribarstvenog područja LAGUR-a Tramuntana.